Łącząc się w radosnym świętowaniu największych Tajemnic naszej wiary, życzymy, by moc Chrystusa tryumfującego nad pustym grobem ożywiała nasze codzienne zmagania o coraz bardziej autentyczne przeżywanie chrześcijaństwa.

Niech pogłębianie tajemnicy Zmartwychwstania umacnia w nas wiarę w zwycięstwo cywilizacji życia i miłości nad cywilizacją śmierci i nienawiści. Niech buduje naszą wytrwałość w niesieniu wartości światu, któremu brakuje prawdziwej, bożej nadziei!

Niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w naszych sercach, byśmy dawali świadectwo życia opartego o Słowo Boże – Słowo Życia wiecznego…

Zarząd i Wolontariusze
Tarnowskiego Hospicjum Domowego