„ …. Gdy oni jeszcze nie wierzyli… ”
IMG_9178Czcigodni i Drodzy

Przeżywając radość Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy z wiarą wypowiedzieć słowa Piotra Apostoła „Panie do kogóż pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego J 6, 38

Codziennie jesteśmy doświadczani różnymi kłopotami, troskami, lękiem o przyszłość. Odkrywamy w sobie całą słabość i dlatego przynieśmy do pustego grobu Jezusa: godność człowieka zamazywaną, Kościół cierpiący i spychany na margines życia codziennego, dom rodzinny lekceważony,  przynieśmy także naszą wiarą chociażby jak ziarnko gorczycy. Przynieśmy i tym goręcej zawołajmy:  „Panie do kogóż pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego.”

Wówczas nasze lęki i niepokoje zginą w blasku Zmartwychwstałego, a radość paschalna stanie się świadectwem naszej wiary i światłem naszego życia.

Radość, że Jezus żyje – zagórowała nad wiarą Apostołów i ją wyprzedziła. Stała się zapowiedzią pełnej radości w niebie, do której wszyscy  jesteśmy powołani.

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym i radośniejszym

Z najlepszymi życzeniami,  wraz z darem modlitwy wdzięczni  za dobro
Życzy Zarząd Tarnowskiego Hospicjum Domowego i wszyscy wolontariusze