Zakończyła się tegoroczna akcja Pola Nadziei. Nieliczne szkoły, które wzięły udział zasługują na prawdziwe wyróżnienie.

W ramach akcji zorganizowano konkurs pt. “Żonkilowa laurka” dla przedszkoli i klas 1-4 szkół podstawowych.
Do udziału w konkursie “Żonkilowa laurka”nadesłano 110 prac w tym:

  • nagrodzonych zostało – 17
  • wyróżnionych zostało – 8
  • nie przyjęto do konkursu z powodu nie spełnienia warunków – 13.

Natomiast dla klas 5 do 8 konkurs miał nazwę “Rymowanka”. Konkursy rozstrzygnięto i przyznano nagrody.
Do udziału w konkursie “Rymowanka” nadesłano 7 prac w tym:

  • nagrodzonych zostało – 6
  • nie przyjęto do konkursu z powodu nie spełnienia warunków – 1.

Wszystkie nadesłane prace na konkurs “Żonkilowe laurki” umieszczone zostały na tablicy w kościele ks. Misjonarzy przy wejściu do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Bardzo zachęcamy do obejrzenia tych prac.