Kochani Podopieczni, Darczyńcy, Przyjaciele i Wolontariusze THD w Tarnowie!

Obchodząc pamiątkę Narodzenia Pańskiego życzymy, by przeżywany czas prowadził do odkrycia jego duchowego wymiaru i rozpoznania w małym Dzieciątku jedności Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Bądźmy dzięki temu siewcami nadziei i pokoju, a wyciągając pomocną dłoń do słabych i potrzebujących nieśmy innym Chrystusa, aby mógł narodzić się w sercach tych, którzy Go jeszcze, lub już nie znają.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia dla Was i Waszych bliskich.

Życzy Zarząd THD w Tarnowie