On, który stał się ciałem nie chce jedynie dobrych postanowień. On, który narodził się w żłóbku, szuka wiary konkretnej wyrażającej się w adoracji i miłosierdziu, a nie w gadaninie i zewnętrznych pozorach. On nagi w żłobie i nagi na krzyżu, żąda od nas prawdy, przejścia do nagiej rzeczywistości rzeczy, złożenia wymówek, usprawiedliwień u stóp żłóbka …. 

Bóg nie chce pozoru, lecz konkret. Nie pozwólmy, aby te Święta minęły bez uczynienia czegoś dobrego …. W Boże Narodzenie Bóg jest konkretny: w Jego imię ożywmy trochę nadziei w tych, którzy ją utracili!”

Ojciec Święty Franciszek
Pasterka 2022

Niech Święta Narodzenia Pana napełniają nas radością i pokojem. Boże Narodzenie jest konkretne i dosłowne, nieśmy więc tę radość i pokój konkretnym osobom, którzy szukają nadziei i potrzebują wiary. Podopiecznym THD, wolontariuszom i darczyńcom życzy

Zarząd THD