+48 14 692 80 19 hospicjum@hospicjum.net.pl

Pola nadziei

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną, zbieramy fundusze dla hospicjów.

Tarnowskie Hospicjum domowe wchodzi w skład Forum Hospicjów Polskich. Co dwa lata z inicjatywy twórców Forum Hospicjów organizowana jest ogólnopolska akcja charytatywno-edukacyjna o nazwie POLA NADZIEI.

Celami kampanii “Pola Nadziei” niezmiennymi od lat są:

 1. Szerzenie idei hospicyjnej oraz przekazywanie informacji o niesionej przez Hospicja opiece dla osób terminalnie chorych i ich rodzin społeczeństwu poprzez: wydawanie ulotek i folderów, organizowanie koncertów i innych wydarzeń.
 2. Pozyskiwanie funduszy dla pełnienia opieki hospicyjnej. Podczas kampanii Hospicja organizują żonkilowe kwesty przy kościołach, na ulicach miast, w sklepach, instytucjach. Zebrane środki są przeznaczane na następujące cele hospicyjne:
  • zakup, utrzymanie i naprawy sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
  • bieżąca działalność wolontariuszy (dojazdy)
  • organizacja Pól Nadziei, kiermaszy, kwest i konkursów
  • pokrycie kosztów organizacyjnych THD.
 3. Współpraca ze szkołami, której celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych. W szkołach odbywają się pogadanki, prowadzone przez wolontariuszy hospicyjnych. Uczniów często zapraszamy do wzięcia udziału w licznych konkursach organizowanych w ramach akcji.
Nadzieja jest w Was

Nadzieja jest w Was

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie zdecydowaliśmy, że zorganizowanie kwesty...

czytaj dalej

A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa! Teraz staję twarzą w twarz z Tym, który jest.

"Tryptyk Rzymski" - Jan Paweł II

+48 14 692 80 19

Dyżury wolontariuszy

wypożyczanie sprzętu:
poniedziałek-piątek: 16:00-18:00

hospicjum@hospicjum.net.pl

ul. Krakowska 41

33-100 Tarnów